Boya

Evlerde kullanılan boyalar yapı itibarı ile iki gruba ayrılır. Bunlar Sentetik ve Emülsiye (Su Bazlı) boyalardır. Kullanım amacına göre ise ilk astarlar, macunlar, ara veya son kat astarlar,son kat boyalar olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır.

a-İlk Astarlar : Boyama sistemlerine ve uygulanan yüzey cinsine göre farklı özellikler gösterirler.
Genel özellikleri ve kullanılma amaçları şunlardır;

· Yüzeyi sağlamlaştırmak
· Yüzeye iyi tutunmayı sağlamak
· Üzerine uygulanacak diğer kat boya malzemelerine temel oluşturarak boya sisteminin dayanıklı,uzun ömürlü olmasını sağlamak
· Yüzeyin emiş gücünü azaltarak maliyetlerin azaltılmasını sağlamak
· Bazik/Alkali etkilerden son kat boyayı korumak
· Yüzeyi Koruma altına almak (Antikorozif Astarlar) olup oldukça önemli bir grubudur.

b-Macunlar : Macunlar çatlak,çukur ve pürüzlerin düzeltilmesi amacı ile spatula ile uygulanan bir ürün grubu olup kullanılacağı yere göre çok farklı özellikler göstermelerine rağmen bir tek amaç için kullanılırlar ; yüzeyi düzeltmek. Macunların kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır :
· Macunlar boya yardımcı malzemeleri içerisinde en zayıf ürün grubu olduğundan gereğinden fazla kullanılmamalıdırlar.
· İnce macunlar; ince katlar halinde birkaç kat çalışması ile kullanılmalıdırlar.
· Kalın dolgu isteyen yüzeylere olgun dolgu macunu türleri kullanılmalıdır.
· Seçilecek macun türü yüzeyin bulunduğu ortama uyum sağlayacak türden olmasına özellikle dikkat edilmelidir.

c-Ara Astar veya Son Kat Astarlar : İlk Astarlar ve macun katları üzerine son kat boyadan önce kullanılırlar.Ara kat veya son kat astarlar sadece Sentetik boyama sistemlerinde dört amaçla kullanılırlar.
· Üzerine tatbik edilecek son kat boyaya dolgun ve düzgün bir yüzey hazırlama amacı ile yapılmaktadır.
· Tüm boya kalınlığını artırarak sistemin dayanıklılığını yükseltmek.
· Katlar arasında iyi bir yapışma sağlamak
· Macun Katlarının emişini önleyerek,son katın istenilen parlaklıkta kalmasını sağlarlar. Astarlar uyguladıktan 10-16 saat sonra zımpara yapılarak üzerine son kat sentetik bir boya uygulaması yapılır.
Ara veya son kat astarlar İlk Astarlar Yerine Kullanılmamalıdırlar
d - Son Kat Boya ve Vernikler : Dış ve iç ortam şartlarına göre boyama sisteminin son katı ; mekanik,kimyasal ve atmosferik etkilere karşı boyama sistemini en iyi şekilde ve dekoratif özellikte güzel görünmesini sağlayarak korur.
Son kat boyalar en az iki kat uygulanmalıdır.Tavsiye edilen kat kalınlıklarında ve sarfıyatlarda ancak koruyuculukları mümkün olur.
Son kat boyalar ve vernikler yüzey koşullarına ve ortama göre seçildiklerinde gerçek performanslarını ortaya koymaktadırlar.

Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat