Çatı

Asma Çatı
Asma Çatı nedir:
Çatı üzerine gelen yükleri ve çatının kendi yüklerini makaslar yardımı ile iki yandaki mesnetlere aktaran çatılara asma çatı denir.

Asma Çatı Çeşitleri
Asma çatılar makaslardaki asma sayısına göre sınıflandırılır:
Bir askılı çatı
İki askılı çatı
Üç askılı çatı
Dört askılı çatı
Beş askılı çatı

Şirketimiz tarafından bütün çatı çeşitleri yapılmaktadır.

Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat