Demir

İnsanların öğrenmesi gereken bilgi miktarı sürekli artmaktadır. Özellikle son yıllarda gelişen teknoloji hızla ilerlemekte ve bu ilerleme sonucunda bütün mesleklerde olduğu gibi inşaat teknolojisi alanında da yeni dallar ortaya çıkmaktadır.

Hepimizin bildiği gibi inşaat alanı, insanlığın varoluşundan bu güne kadar devam eden bir süreçtir, fakat bu süreç insanlığın çağdaş ve modern hayata geçmesi ile kendini yenilemiştir. Günümüzde farklı teknikler ortaya çıkarak, toplumun ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bunun yanında inşaat alanı, kendi içinde birçok dala bölünmüştür. Bunlar sizlere birer modül olarak sunulmaktadır. Bu modüller ayrı ayrı alınıp, hepsi tamamlandığında inşaat teknolojisi alanının bütününü teşkil etmektedir.

Atölye ortamı, inşaat demirleri, demirleri temizleme, kesme, bükme, düzeltme ve bağlama araçları ile statik proje, metre, cetvel, defter, kalem.

Etriye

Etriyenin Tanımı
Betonarme kiriş, lento ve kolonlarda demir iskeletinin bozulmaması için, sistemin (donatıların) dağılmasını önlemek üzere özel olarak bükülen boy demirlerinin etrafına sarılan çeliklere denir. En az Ø 8’ lik demirden hazırlanmalıdır.

Etriye Çeşitleri
Geometrik şekillerine göre çeşitlendirilmektedir.
Kare
Dikdörtgen
Çokgen
Daire
Fretli

Boy demirlerinin projede istenildiği aralıklarda ve şekilde durmasını sağlamak.
Gelen yüklerden dolayı sistemin dağılmasını önlemek.
Pilyelerin projede istenildiği gibi montajının yapılabilmesini sağlamak.PilyePilye Çeşitleri

Beton içerisine çekme ve basınç yüklerini karşılaması için konan şekillendirilmiş demirdir. Pilyenin üstü çekmeye altı basınca karşı çalışır.
Döşemelerde
Kat kirişlerinde
Temel kirişlerinde


Pilyenin Görevleri
Döşemelerde ve kat kirişlerinde üst kısmı çekmeye, alt kısmı basınca karşı çalışır.

Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat