Tesisat

1.4.1. Döşeme İşlem Sırası Proje kontrol edilerek gerekli boru, dirsek, buat, kasa temin ediniz.
Tavan borusunu, inşaatın tavan betonu dökülmeden önce döşeyiniz (projeye göre).
Duvar borusu döşemek için çekiç, çivi ve duvar kırıcı malzemeler ile boru, buat ve kasa yerlerini Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği dikkate alarak kırınız.(Projeye göre)
Duvar borularını dirsek, buat ve kasa kullanarak duvara döşeyiniz.
Boruyu duvara beton kullanarak sabitleyiniz.

1.4.2.Döşemede Dikkat Edilecek Hususlar
Tavan borusu döşenirken buat ve alıcı (lamba, vb.) dikkate alınarak döşenmelidir.
Tavan borusu kesilirken ağzı düzgün olacak şekilde kesilmelidir.
Kesme işlemi için kesici aletle boru etrafını bir defa dolanıp, kesik kısmın her iki tarafından boruyu bükerek iki parçaya ayırmak yeterlidir.
Tavan borularının sert boru olmasına dikkat edilmeli ve tavan borusunun demir ile ezilmemesi için tahta takoz veya küçük düz taş kullanılmalıdır.
Demir altına gelen kısımları takoz ile veya taş ile borunun yan tarafından muhafaza ederek konulmalıdır.
Lamba bağlantı yerlerindeki boru ağzına harç girmemesi ve lamba donanım kısmının montajı için pater (tahta parçası) kullanılmalıdır.
Tavan borusunun beton dökülürken hareket etmemesi için tahta takoz kullanılarak sabitlendirilmelidir.
Duvar borularını döşerken binanın yıpranmamasına dikkat edilmelidir. Kıvrımın çok olduğu yerlerde spiral boru kullanılmalıdır.
Boru döşenecek kısımları, geçecek boru sayısına göre düzgün olarak kırmalıyız.
Duvar borusu döşenecek kısmı kırarken tuğla, briket ve taşların harç ile birleşen kısmı tercih edilmelidir.
Duvarlara açılan kanallar yatay ve düşey konumda olmalıdır. Ayrıca borular bacalardan uzak tutulmalıdır.
Boruları 90 derece dönüş yaptığında dirsek kullanılmalıdır.
Duvar borusu döşeme işleminde sabitlemek için çimento ve özel çivi kullanılmalıdır. Çivi ile sabitlemede borunun ezilmemesine dikkat edilmelidir. Alçı kullanılmamalıdır.
Borular, kanallara iyice gömülmelidir.
Tavan borusu döşerken uzun hatlarda buat kullanılmalıdır.
Boru birleştirme işleminde muf (boru ekleme gereci) kullanılmalıdır.

Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat
Kont İnşaat